Ysgrifennu

Troi gwybodaeth grai yn destun rhesymegol a llyfn

Os dymunwch i mi ysgrifennu testun neu gynnwys gwefan gan ddefnyddio gwybodaeth rydych chi eisoes wedi’i ganfod, fe wna i ddilyn eich briff ynglŷn â’r gynulleidfa darged, arddull yr iaith, arddull eich mudiad, hyd y darn ac ati.

Unwaith mae’r testun wedi’i gwblhau, dylid yn sicr ei brawf ddarllen, ac efallai olygu’r copi hefyd. Gan mai fi fydd wedi’i ysgrifennu, gorau oll pe bai rhywun arall yn ei brawf ddarllen a/neu’n golygu’r copi. Gallaf drefnu i isgontractio un neu’r ddwy o’r tasgau hyn os dymunwch.

Os byddwch angen cyfieithu’r hyn rydw i wedi’i ailysgrifennu i chi, gallaf isgontractio hyn hefyd, neu eich cyfeirio at gontractwr dibynadwy.

Prosiectau sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn

Adroddiad, Cymdeithas Tai Eryri

Lluniais adroddiad o ystadegau crai a chanlyniadau grŵp ffocws

Roedd Cymdeithas Tai Eryri wedi casglu data ystadegol o’i stoc cartrefi ‘anodd eu gwresogi’ lle’r oedd pympiau gwres ffynhonnell aer a deunydd insiwleiddio wedi’u gosod. Cynhaliwyd grwpiau ffocws gyda’r tenantiaid hefyd.

Cefais fy nghomisiynu i ysgrifennu adroddiad drafft; y cleient oedd yn cwblhau fersiwn terfynol yr adroddiad 9,000 o eiriau.

Cymdeithas dai yng Ngwynedd ac Ynys Môn oedd Cymdeithas Tai Eryri; mae bellach yn rhan o Grŵp Cynefin.

What my clients say

Hoffwn ddiolch yn arw i Sue am y holl waith trwyadl a gwerthfawr mae hi wedi gwneud, ac rwyf yn sicr bydd yr adroddiad yn help mawr i ni.

Rheolydd Mentrau Cymuned