Nowhere to Hide, nofel

Nowhere to Hide, nofel

Fe wnes i brawf ddarllen y nofel ias a chyffro hon, sy’ un o gyfres wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru yn adrodd hynt a hanes y Ditectif Arolygydd Drake

Pan fyddaf yn prawf ddarllen i’r awdur, Stephen Puleston, mae’r ffaith fy mod yn adnabod Gogledd Cymru mor dda yn ddefnyddiol wrth ddychmygu golygfeydd y stori ac mae’n fy ngalluogi i wirio ‘hygrededd’ y stori ynghyd â’r tasgau sydd ar fy rhestr wirio wrth brawf ddarllen.

What my clients say

Sue provided a thorough and comprehensive service when she proofread Nowhere to Hide, the seventh novel in my Inspector Drake series. I greatly valued her editorial comments as well as her diligence in the proofreading exercise. It improved the quality of the book immeasurably and I am looking forward to working with her again. Highly recommended.
(Darparodd Sue wasanaeth trylwyr a chynhwysfawr pan brawf ddarllenodd Nowhere to Hide, sef y seithfed nofel yn fy nghyfres Inspector Drake. Roeddwn i’n gwerthfawrogi ei sylwadau golygyddol yn arw, ynghyd â dygnwch ei gwaith prawf ddarllen. Fe wnaeth wella ansawdd y llyfr yn ddifesur ac edrychaf ymlaen at weithio gyda hi eto. Rwy’n ei hargymell yn fawr.)

awdur