Four Seasons: A Bangor Football Concerto

Four Seasons: A Bangor Football Concerto

Dechreuodd y llyfr hwn fel cyfres o bostiau blog telynegol gyda rhyw arlliw hunan-fychanol yn perthyn iddynt

Roedd yr awdur wedi casglu’r rhain ynghyd i greu cyfrol denau o 100 o dudalennau. Fe wnes i eu prawf ddarllen fel cyfanwaith, ac fe gyfrannodd hyn at gydlyniad y llyfr. Mae'r awdur, John, yn gwneud cyfraniad o werthiant pob llyfr i ganolfan adnoddau a gwybodaeth iechyd meddwl Lôn Abaty Bangor.

What my clients say

Thank you so much for your work on 'Four Seasons', Sue. Your professionalism and meticulous attention to detail enabled me to release the book with the confidence that everything was as it should be. Rest assured that my latest efforts will soon be winging their way in your direction!
(Diolch yn fawr iawn am eich gwaith ar 'Four Seasons', Sue. Mae eich proffesiynoldeb a’ch sylw manwl i fanylion wedi fy ngalluogi i gyhoeddi’r llyfr yn hyderus fod popeth fel y dylai fod. Gallwch fod yn siŵr y bydd fy ymdrechion diweddaraf yn cael eu hanfon acw cyn bo hir!)

awdur