An Atheists’ Bible, nofel

An Atheists’ Bible, nofel

Cefais fy nghomisiynu i brawf ddarllen y nofel hon am Encyclopédie Diderot a smyglo llyfrau yn Ffrainc yn y 18fed ganrif

Mae’r testun, yn unol â lleoliad a thema hanesyddol y nofel, yn cynnwys geiriau estron di-ri. Un o’r heriau pennaf yn y gwaith o’i brawf ddarllen oedd sicrhau bod y geiriau hynny’n cael eu dangos yn gyson mewn ffont italig. Roedd fy ngallu i feddwl yn ddwyieithog yn gaffaeliad wrth ymgymryd â’r dasg hon.

Hon yw’r drydedd nofel gan Kurtis Sunday i’w chyhoeddi gan Llyfrau Cambria.

What my clients say

You did an amazingly thorough job – thanks a million, much appreciated.
(Fe wnaethoch chi waith rhyfeddol o drylwyr – diolch o galon, rwy’n gwerthfawrogi’n arw.)

awdur