Adroddiad #19 yr Independent Monitoring Board y Global Polio Eradication Initiative

Adroddiad #19 yr Independent Monitoring Board y Global Polio Eradication Initiative

Mae’r adroddiad 78 tudalen hwn ar y cynnydd tuag at ddiddymu poliomyelitis yn un o hanner dwsin yr wyf wedi eu prawf ddarllen i’r cleient hwn

Mae’n hanfodol bod adroddiadau ysgrifenyddiaeth y Board yn awdurdodol, ond wedi’u hysgrifennu mewn iaith hygyrch. Yn ogystal â phrawf ddarllen ei adroddiadau, rydw i’n rhoi cymorth i’r ysgrifenyddiaeth ddatblygu canllawiau steil ar gyfer adroddiadau’r Board.

Mae’r Board yn darparu asesiad annibynnol o’r cynnydd mae’r Global Polio Eradication Initiative yn ei wneud o ran darganfod a tharfu ar drosglwyddiad polio’n fyd-eang.

What my clients say

Many thanks for working through the report so quickly …
(Llawer o ddiolch am weithio ar yr adroddiad mor chwim …)

Independent Monitoring Board