Amdanaf i

Cyn imi sefydlu Sue Proof, bûm yn gweithio mewn meysydd gwaith a oedd yn hoff iawn o gynhyrchu adroddiadau: y sector gwirfoddol a’r sector gwasanaethau cyhoeddus. Yn wir, roeddwn i’n arfer comisiynu rhai o’r adroddiadau hynny.

Ac wedyn, roedd yn rhaid imi lafurio drwyddynt pan roedden nhw’n cyrraedd fy nesg.

Llai o lafur, mwy o lif

Erbyn hyn, fy mhrif gleientiaid yw sefydliadau sy’n cynhyrchu adroddiadau. Maen nhw am osgoi’r profiad o fynd ar gyfeiliorn yng nghors geiriau, a minnau hefyd – ac, am wn i, felly chithau hefyd.

Mae hyd yn oed y goreuon yn elwa o gael pâr arall o lygaid i edrych dros eu testun.

perchennog cwmni Cyfieithu Amnis
Nid yn unig, ond hefyd …

Yn ogystal ag adroddiadau a dogfennau cyffelyb, rydw i wedi prawf ddarllen a/neu olygu:

  • postiadau blog
  • adnoddau cwricwlwm
  • paneli arddangosfeydd
  • nofelau
  • barddoniaeth
  • llyfrau ffeithiol poblogaidd

felly, hyd yn oed os nad ar ffurf adroddiad mae eich gwaith ysgrifennu, gallwch deimlo hyder yn y profiad sydd gennyf i’ch helpu gydag ysgrifennu ar ei holl ffurfiau.

Mae’r gwaith yn drwyadl iawn yn fy marn i. Joban dda o waith.

Llên Natur/Cymdeithas Edward Llwyd
Cyfieithu ac ysgrifennu arall

Mae Gwasg Carreg Gwalch wedi comisiynu pedwar cyfieithiad ar ddeg gennyf o Gymraeg i Saesneg.

Rwy’n postio’n achlysurol ar ddau flog:

Saesneg Sue – mae hwn yn adrodd hanes fy mhrofiad o gael fy newis ar gyfer Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru fel egin gyfieithydd llenyddol; cael fy mentora wrth gyfieithu nofel gyntaf Sian Northey, Yn y Tŷ Hwn; chwilio am gyhoeddwr; sicrhau contract; a mynd drwy’r broses o gyhoeddi.

’Sgwennu Sue – dyma lle rydw i’n rhannu cyfieithiadau a darnau eraill o waith ysgrifenedig yr ydw i’n eu gwneud i fy niddanu fy hun.

Ni fyddwn i yn bersonol yn dewis cyfieithydd arall ar gyfer fy ngwaith creadigol.

perchennog Gwasg Carreg Gwalch ac awdur