Amdanaf i

Ystyr solvitur ambulando yw ‘caiff ei ddatrys drwy gerdded’, a ‘caiff ei ddatrys drwy arbrofi’n ymarferol’. Byddai hwn yn arwyddair personol da i mi, gan fod gen i natur ymarferol, yn ogystal â ’mod i’n gerddwraig.

Mae’r bobl sy’n cysylltu â fi mor bwysig i mi ac yw eu prosiectau iddyn nhw. Nid yw pawb sy’n cychwyn sgwrs efo fi yn mynd ymlaen i ddefnyddio fy ngwasanaethau, ond os gallaf eich helpu mewn unrhyw ffordd arall, fe wna i.

Ond peidiwch â chymryd fy ngair i’n unig am hyn: dyma rai o’r sylwadau digymell rydw i wedi’u cael gan ymholwyr a chleientiaid dros y blynyddoedd.

Mae’r gwaith yn drwyadl iawn yn fy marn i. Joban dda o waith.

Llên Natur/Cymdeithas Edward Llwyd

Mae hyd yn oed y goreuon yn elwa o gael pâr arall o lygaid i edrych dros eu testun.

perchennog Cyfieithu Amnis

Ni fyddwn i yn bersonol yn dewis cyfieithydd arall ar gyfer fy ngwaith creadigol.

perchennog Gwasg Carreg Gwalch, awdur, prifardd ac archdderwydd

Rydw i’n mwynhau ymgymryd â heriau newydd. Yn ogystal â gwneud y mathau o waith a ddisgrifir ar fy nhudalen prosiectau, rydw i wedi cael fy nghomisiynu i addasu barddoniaeth o Gymraeg i Saesneg, ac i drawsysgrifio dyddiadur a ysgrifennwyd â llaw yn y ddeunawfed ganrif. Ar y pryd, doedd gen i ddim hanes o weithio yn y meysydd hyn. Fodd bynnag, llwyddais i gwrdd ag anghenion y cleientiaid ac rydw i wedi derbyn gwaith pellach ganddyn nhw.

Rydw i’n parhau i gyfieithu o Gymraeg i Saesneg, ac yn 2020 fi oedd y cyntaf i gael fy newis i gymryd rhan yng Nghynllun Mentora newydd Llenyddiaeth Cymru ar gyfer cyfieithydd/awdur llenyddol. Fe enillais fy lle ar y cynllun peilot hwn gyda chyfieithiad Saesneg o sampl o nofel gyntaf Sian Northey, Yn y Tŷ Hwn. Mae rhai o fy nghyfieithiadau a fy narnau ’sgwennu gwreiddiol yn ymddangos ar fy mlog ysgrifennu, ’Sgwennu Sue. Cewch ddarllen am fy antur fel mentorai ar gynllun Llenyddiaeth Cymru ar fy mlog Saesneg Sue.

I’r rhai sy’n hoffi ychydig o gefndir, rydw i’n byw ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, gyda’r Wyddfa a’r môr o fewn golwg. Dechreuais fy ngyrfa yn gwneud mapiau, gan fynd yn fy mlaen wedyn i gwblhau gradd mewn Rheolaeth Adnoddau Gwledig. Roeddwn i’n gweithio yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol tan 2008, yn gwneud gwaith amgylcheddol a chymunedol.

Penderfynais weithio ar fy liwt fy hun i leihau fy ôl troed carbon, yn hytrach na gyrru i ryw swyddfa a dweud wrth bobl eraill am leihau eu holion troed hwythau. Rydw i bellach yn gweithio o fy nghartref, ac ers i mi sefydlu Sue Proof, rydw i wedi teithio 63% o fy 10,000 o filltiroedd busnes gyda thrafnidiaeth gyhoeddus.