Sue Proof

Rydych chi’n broffesiynol. Rydych eisiau i’ch ysgrifennu fod yn gywir a hawdd ei ddeall

Rydw i’n broffesiynol, yn brofiadol, ac yn gymwys i’ch helpu gyda hynny.

Susan Walton ydw i, ac rydw i’n masnachu fel Sue Proof. Rydw i’n prawf ddarllen a golygu Saesneg y Deyrnas Unedig. 

Pa wasanaeth sy’n gweddu orau i’ch prosiect?

Gallai gwahanol wasanaethau fod yn berthnasol ar wahanol gamau o ddatblygu eich testun.

Rhoi sglein terfynol ar eich geiriau

Tynnu testun ynghyd ar ffurf drafft

Cyflwyno testun gydag arddull penodol, e.e. byrrach, symlach, neu addas ar gyfer y we

Troi gwybodaeth grai yn destun rhesymegol a llyfn

Os byddwch yn fy nghomisiynu i, byddwch yn gweithio gyda rhywun sydd wedi prawf ddarllen a golygu mwy na 4 miliwn o eiriau yn Saesneg ers 2008. Roedd llawer o’r darnau hynny o waith yn adroddiadau neu ddogfennau tebyg. Byddwch yn gweithio hefyd gyda rhywun sydd ag enw da am fod yn drylwyr ac yn brydlon ei gwaith. Gallwch fod yn sicr eich mewn dwylo diogel oherwydd rydw i’n aelod Proffesiynol Uwch o’r Chartered Institute of Editing and Proofreading (CIEP).

Pa bynnag gam rydych chi wedi’i gyrraedd ar eich ysgrifennu, codwch y ffôn neu anfonwch ebost ataf i weld pa wasanaeth fyddai’n gweddu orau i chi. Mae gofyn ichi fod yn barod i drafod eich amserlen, tua pa mor hir yw (neu fydd) eich testun, ac ym mha fformat meddalwedd mae’r testun (er enghraifft, dogfen Word).

Prosiectau esiampl

Dyma sut rydw i wedi helpu rhai cleientiaid gyda’u testunau. Roedden nhw ar wahanol gamau yn natblygiad eu gwaith, ac felly roedd angen gwahanol wasanaethau arnyn nhw.

Adroddiad #19 yr Independent Monitoring Board y Global Polio Eradication Initiative

Mae’r adroddiad 78 tudalen hwn ar y cynnydd tuag at ddiddymu poliomyelitis yn un o hanner dwsin yr wyf wedi eu prawf ddarllen i’r cleient hwn

Mae’n hanfodol bod adroddiadau ysgrifenyddiaeth y Board yn awdurdodol, ond wedi’u hysgrifennu mewn iaith hygyrch. Yn ogystal â phrawf ddarllen ei adroddiadau, rydw i’n rhoi cymorth i’r ysgrifenyddiaeth ddatblygu canllawiau steil ar gyfer adroddiadau’r Board.

Mae’r Board yn darparu asesiad annibynnol o’r cynnydd mae’r Global Polio Eradication Initiative yn ei wneud o ran darganfod a tharfu ar drosglwyddiad polio’n fyd-eang.

What my clients say

Many thanks for working through the report so quickly …
(Llawer o ddiolch am weithio ar yr adroddiad mor chwim …)

Independent Monitoring Board

Adroddiad i Mantell Gwynedd

Fe wnes i olygu copi ar fersiwn Saesneg o adroddiad effaith gymdeithasol ar brosiect presgripsiwn cymdeithasol yng Ngwynedd

Pwrpas yr adroddiad oedd cyfleu’r effaith a gafodd prosiect Cyswllt Cymunedol Arfon. Cynllun presgripsiwn cymdeithasol ydyw, sy’n cysylltu cleifion â ffynonellau cefnogaeth yn y gymuned. Gan fod angen anfon yr adroddiad at Lywodraeth Cymru, nod y cleient oedd ‘gwneud yn siŵr ei fod yn gywir’.

Mantell Gwynedd yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol yng Ngwynedd.

What my clients say

Thank you for all your work, all the notes were really clear and helpful, and thank you also for doing the work so promptly. (Diolch i chi am eich holl waith, roedd y nodiadau i gyd yn hynod o glir a defnyddiol, a diolch i chi hefyd am wneud y gwaith mor brydlon.)

Rheolowr Gwerth Cymedeithasol